Link/Element Click

Kliknutí na odkaz (například i tlačítko, záložku), můžete snadno zachytit jako Google Analytics události.

Kliknutí na tlačítka s atributy — Button data-ga-type="event-ca-href"

Potřebujete rozlišit více tlačítek na webu s posílat data do Google Analytics v přehledné struktuře? Stačí přidat pár HTML atributů (všechny mají prefix data-ga-). Hodnota Kategorie (label) události (data-ga-ec) a Akce (action) události (data-ga-ea). URL odkazu bude automaticky zachyceno a uloženo jako Štítek (label) události.

<a href="#buttonA" data-ga-type="event-ca-href" data-ga-ec="Clicks" data-ga-ea="Buttons" class="btn btn-lg btn-success">Button A</a>
Button A  Button B  Button C 

Kliknutí za záložky — Tabs data-ga-type="event-cal"

Potřebujete rozlišit kliknutí na různé záložky na stránce a posílat data do Google Analytics v přehledné struktuře? Stačí přidat pár HTML atributů (všechny mají prefix data-ga-). Hodnota Kategorie (label) události (data-ga-ec) a Akce (action) události (data-ga-ea) a Štítek (label) události (data-ga-el).

<ul class="nav nav-tabs color3" role="tablist">
  <li role="presentation" class="active"><a href="#desc" aria-controls="desc" role="tab" data-toggle="tab" data-ga-type="event-cal" data-ga-ec="Clicks" data-ga-ea="Tabs" data-ga-el="Popis" >Popis</a></li>
  <li role="presentation"><a href="#techspecs" aria-controls="techspecs" role="tab" data-toggle="tab" data-ga-type="event-cal" data-ga-ec="Clicks" data-ga-ea="Tabs" data-ga-el="Podrobnosti" >Podrobnosti</a></li>
  <li role="presentation"><a href="#photos" aria-controls="photos" role="tab" data-toggle="tab" data-ga-type="event-cal" data-ga-ec="Clicks" data-ga-ea="Tabs" data-ga-el="Fotografie" >Fotografie</a></li>
  <li role="presentation"><a href="#reviews" aria-controls="reviews" role="tab" data-toggle="tab" data-ga-type="event-cal" data-ga-ec="Clicks" data-ga-ea="Tabs" data-ga-el="Recenze" >Recenze</a></li>
 </ul>

Popis

Nějakký popis...

Podrobnosti

Nějaké podrobnosti...

Fotografie

O tomto webu

Web slouží především pro školení Google Tag Manager prakticky.


Aktuálně vložený GTM kód je: GTM-K4JJW8T

Naučte se GTM prakticky
a ušetřete čas a peníze na vašich projektech

Přihlašte se na školení.

Vše o školení GTM prakticky